NBA NBA 美国职业篮球联赛
南非超 2024-02-15 01:30:00
布隆方丹凯尔特
0 - 0
开普敦热刺队
已结束

交锋历史

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-02-15 南非超直播 布隆方丹凯尔特 0:0 开普敦热刺队
2023-11-25 南非超直播 开普敦热刺队 1 :2 布隆方丹凯尔特

布隆方丹凯尔特队近期战绩

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-02-23 南联杯 阿玛祖鲁 0:0 布隆方丹凯尔特
2024-02-18 南非超 布隆方丹凯尔特 0:0 恺撒酋长
2024-02-15 南非超 布隆方丹凯尔特 0:0 开普敦热刺队
2023-12-29 南非超 阿玛祖鲁 3:0 布隆方丹凯尔特
2023-12-23 南非超 布隆方丹凯尔特 0 :0 摩洛卡燕子
2023-12-10 南非超 布隆方丹凯尔特 0:0 理查兹湾FC
2023-11-25 南非超 开普敦热刺队 1 :2 布隆方丹凯尔特
2023-11-11 南非超 开普敦城 2 :0 布隆方丹凯尔特
2023-11-08 南非超 布隆方丹凯尔特 1:0 金箭
2023-10-27 南非超 超级竞技联 3:1 布隆方丹凯尔特
2023-10-22 南非联杯 瑟库库内联 1:0 布隆方丹凯尔特
2023-10-03 南非超 布隆方丹凯尔特 0:0 辛当斯
2023-09-30 南非超 波洛克瓦尼 0:0 布隆方丹凯尔特
2023-09-21 南非超 布隆方丹凯尔特 0:0 瑟库库内联
2023-09-16 南非超 恺撒酋长 0:0 布隆方丹凯尔特
2023-08-31 南非超 茨普帕 2:3 布隆方丹凯尔特

开普敦热刺队队近期战绩

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-02-17 南非超 开普敦热刺队 3:1 阿玛祖鲁
2024-02-15 南非超 布隆方丹凯尔特 0:0 开普敦热刺队
2023-12-31 南非超 开普敦热刺队 0 :2 开普敦城
2023-12-14 南非超 辛当斯 3 :0 开普敦热刺队
2023-11-29 南非超 开普敦热刺队 0 :3 斯泰伦博斯
2023-11-25 南非超 开普敦热刺队 1 :2 布隆方丹凯尔特
2023-11-12 南非超 理查兹湾FC 1:0 开普敦热刺队
2023-11-09 南非超 恺撒酋长 3:2 开普敦热刺队
2023-10-28 南非超 开普敦热刺队 0:0 斯泰伦博斯
2023-10-21 南非联杯 奥兰多海盗 2 :0 开普敦热刺队
2023-10-17 南非超 开普敦热刺队 0:0 奥兰多海盗
2023-10-05 南非超 开普敦热刺队 1:2 超级竞技联
2023-09-30 南非超 开普敦城 0:0 开普敦热刺队
2023-09-20 南非超 开普敦热刺队 0:0 金箭
2023-08-31 南非超 摩洛卡燕子 3:1 开普敦热刺队